CONGRATULATION
  ҡ...Ҿ٨ 繵ͺԴ٧ش㹻 5 ի͹!
鹡Ѻ ѹ ͤ٧ش...
 CADET-TUTOR ʴԹաѺͧͺԴ 2551
กฤติณัฐ จิตธราพงษ์ ม.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
** สอบติดเหล่า ทอ. เป็นอันดับ 9 ของประเทศ
จารุพันธ์ เอี่ยมโหมด ม.5
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
(ทร., ทอ., ตร.)
ชนกนันท์ บัวบาน ม.4
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
(ทร., ทอ.)
ณัฐเสฏษ ทองพลับ ม.5
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
(ทร., ทอ.)
ดนัยจิตต์ สิริฤกษ์ดี ม.5
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
ธนพล วัฒนาธร ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
(ทบ., ทอ.)
ธนัช อัฑฒพงษ์ ม. 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
บุญชัย ศริโรจน์รัตนะม.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
ปริญญา ฟักพยุง ม.4
โรงเรียนมัธยมวัดมงกุฎกษัตริย์
(ทร.)
ปัณณทัต สงวนทรัพย์ ม.4
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
ปิยะวุฒิ ด้วงพิบูลย์ ม.4
โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
ศิววิชย์ โพธิอาสน์ ม.5
โรงเรียนบดินทรเดชา 2
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
อธิยุต น้ำจันทร์เจริญ ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
ศิรวิชญ์ เหมาะสม ม.4
โรงเรียนสารวิทยา
(ทร.)
Ҷ
ç¹Է¤
ภูริวัฒ อาศิรวาท ม. 3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
(ทร., ทบ., ทอ.)
มฆวัน ปึกขาว ม.4
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
ไมตรี สกุลศิลปกิจ ม.5
โรงเรียนปากเกร็ด
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
วรุณ งานขยัน ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ทร., ทบ., ตร.)
วสันต์ หุ่นธานี ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
วัชรพล ลิ้มศิรินาวา ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
วัชระ ดวงอุทัย ม.4
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
วุฒิชัย เหมพุทธ ม.3
โรงเรียนปทุมวิไล
(ทอ.)
สุชาติ เวชอินทร์ ม.4
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธาน
(ทร., ทบ., ตร.)

**สอบติดเหล่า ตร. เป็นอันดับ 5 ของประเทศ
สุรัตน์ ขำสา ปวช.1
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
(ทร., ทบ., ทอ., ตร.)
อดิเทพ เทพเสนา ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
(ทบ., ตร.)
กันตธีร์ เย็นทรวง ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
(ทอ.)
สรภพ เย็นทรวง ม. 4
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
(ทอ.)
ҳѡ
ç¹ѧ
ศิริพงษ์ ทองใบ ม.4
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
(ทบ., ตร.)
 
© copyright 2004 www.cadet-tutor.com All right reserved DESIGN BYzaizenith.com