เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

โดยคณาจารย์จากสถาบัน Cadet - Tutor จาก บัณฑิตแนะแนว

มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป และ สถาบัน Cadet - Tutor